1a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25- 8:10          
1 8:15- 9:00 religia JB 65 e_informat. SM 68 j.angielski NP 44 j.angielski NP 44 religia JB 65
2 9:05- 9:50 e_wczesnoszk MB 65 e_wczesnoszk MB 65 wf_ed.wczesn MB sgd e_wczesnoszk MB 65 e_wczesnoszk MB 65
3 10:00-10:45 wf_ed.wczesn MB 65 e_wczesnoszk MB 65 e_wczesnoszk MB 65 e_wczesnoszk MB 65 wf_ed.wczesn MB sgd
4 10:50-11:35 e_wczesnoszk MB 65 e_wczesnoszk MB 65 e_wczesnoszk MB 65 e_wczesnoszk MB 65 e_wczesnoszk MB 65
5 11:55-12:40     zaj_roz_zain MB 65 e_muzyczna MB 65 e_plastyczna MB 65
1b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25- 8:10          
1 8:15- 9:00 e_wczesnoszk AB 35 e_wczesnoszk AB 35 e_wczesnoszk AB 35 wf_ed.wczesn AB sgd e_informat. SM 68
2 9:05- 9:50 e_wczesnoszk AB 35 e_wczesnoszk AB 35 e_wczesnoszk AB 35 j.angielski MJ 35 e_wczesnoszk AB 35
3 10:00-10:45 e_muzyczna AB 35 e_wczesnoszk AB 35 e_wczesnoszk AB 35 e_wczesnoszk AB 35 e_wczesnoszk AB 35
4 10:50-11:35 religia JB 35 e_plastyczna AB 35 wf_ed.wczesn AB sg2 e_wczesnoszk AB 35 wf_ed.wczesn AB 35
5 11:55-12:40 j.angielski MJ 35   religia JB 35   zaj_roz_zain AB 35
2a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25- 8:10          
1 8:15- 9:00 e_wczesnoszk TG 38 e_wczesnoszk TG 38 wf_ed.wczesn TG sgd wf_ed.wczesn TG sg1 zaj_roz_zain TG 38
2 9:05- 9:50 j.angielski NP 44 e_wczesnoszk TG 38 e_wczesnoszk TG 38 e_wczesnoszk TG 38 religia JB 38
3 10:00-10:45 e_wczesnoszk TG 38 wf_ed.wczesn TG sgd e_wczesnoszk TG 38 e_wczesnoszk TG 38 e_wczesnoszk TG 38
4 10:50-11:35 e_wczesnoszk TG 38 j.angielski NP 44 e_wczesnoszk TG 38 religia JB 38 e_wczesnoszk TG 38
5 11:55-12:40   e_informat. PW 68 e_muzyczna TG 38   e_plastyczna TG 38
2b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25- 8:10          
1 8:15- 9:00 zaj_roz_zain LL 60 religia JB 60 e_informat. PW 68 e_wczesnoszk LL 60 e_wczesnoszk LL 60
2 9:05- 9:50 e_wczesnoszk LL 60 e_wczesnoszk LL 60 e_wczesnoszk LL 60 e_wczesnoszk LL 60 e_wczesnoszk LL 60
3 10:00-10:45 j.angielski NP 44 e_wczesnoszk LL 60 e_wczesnoszk LL 60 religia JB 60 j.angielski NP 44
4 10:50-11:35 e_wczesnoszk LL 60 e_wczesnoszk LL 60 e_wczesnoszk LL 60 wf_ed.wczesn AN sgd wf_ed.wczesn AN sgd
5 11:55-12:40 e_muzyczna LL 60 e_plastyczna LL 60 wf_ed.wczesn AN sgd    
3a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25- 8:10          
1 8:15- 9:00 wf_ed.wczesn DS sgd e_wczesnoszk DS 64 wf_ed.wczesn DS 64 zaj_roz_zain DS 64 e_wczesnoszk DS 64
2 9:05- 9:50 e_wczesnoszk DS 64 religia JB 64 e_wczesnoszk DS 64 e_wczesnoszk DS 64 e_wczesnoszk DS 64
3 10:00-10:45 e_wczesnoszk DS 64 e_wczesnoszk DS 64 e_wczesnoszk DS 64 e_wczesnoszk DS 64 religia JB 64
4 10:50-11:35 e_muzyczna DS 64 wf_ed.wczesn DS sg1 e_wczesnoszk DS 64 e_wczesnoszk DS 64 e_informat. PW 68
5 11:55-12:40 j.angielski NP 44 j.angielski NP 44   e_plastyczna DS 64  
4a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25- 8:10          
1 8:15- 9:00 wdżwr BJ 43 wf #w4 matematyka UI 78 plastyka GS 83 z_r_zai_mat UI 78
2 9:05- 9:50 matematyka UI 78 muzyka DW 8 j.polski GC 10 religia JB 91 matematyka UI 78
3 10:00-10:45 j.angielski MJ 90 j.polski GC 10 historia AI 7 technika KC 83 zaj_z_wychow PW 9
4 10:50-11:35 wf #w4 informatyka PW 68 religia JB 74 przyroda MG 92 j.polski GC 10
5 11:55-12:40 j.polski GC 10 j.angielski MJ 90 s_zaj.sport. #u4a sg2 matematyka UI 78 wf #w4
6 13:00-13:45 j.polski GC 10 przyroda MG 92 wf #w4 zdw #dw4 j.angielski MJ 90
7 13:50-14:35 s_zaj.sport. #u4b sgd        
4b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25- 8:10          
1 8:15- 9:00 technika KC 83 wf #w4 religia JB 86 j.polski DB 7 plastyka GS 83
2 9:05- 9:50 informatyka SM 68 matematyka HM 43 j.angielski LM 43 j.polski DB 7 matematyka HM 74
3 10:00-10:45 j.angielski LM 43 j.angielski LM 43 j.polski DB 9 matematyka HM 9 zaj_z_wychow AN 7
4 10:50-11:35 wf #w4 j.polski DB 71 matematyka HM 86 historia AI 7 przyroda MG 92
5 11:55-12:40 wdżwr BJ 9 muzyka DW 8 s_zaj.sport. #u4a sg2 przyroda MG 92 wf #w4
6 13:00-13:45 religia JB 91 z_r_zai_mat HM 42 wf #w4 zdw #dw4 j.polski DB 10
7 13:50-14:35 s_zaj.sport. #u4b sgd        
4c
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25- 8:10          
1 8:15- 9:00 matematyka IS 42 wf #w4 j.angielski LM 43 muzyka DW 8 z_r_zai_mat IS 42
2 9:05- 9:50 religia JB 91 matematyka IS 42 historia JJ 77 informatyka SM 68 matematyka IS 42
3 10:00-10:45 technika KC 83 j.polski JJ 77 religia JB 91 j.angielski LM 43 zaj_z_wychow JJ 77
4 10:50-11:35 wf #w4 j.angielski LM 43 matematyka IS 42 j.polski JJ 77 j.polski JJ 77
5 11:55-12:40 plastyka GS 86 przyroda MG 92 s_zaj.sport. #u4a sg2 j.polski JJ 77 wf #w4
6 13:00-13:45 j.polski JJ 77 wdżwr BJ 45 wf #w4 zdw #dw4 przyroda MG 92
7 13:50-14:35 s_zaj.sport. #u4b sgd        
5a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25- 8:10          
1 8:15- 9:00 geografia SM 9 j.polski GC 10 religia WA 91 j.polski GC 10 matematyka HM 9
2 9:05- 9:50 wf #w5 j.polski GC 10 historia AI 7 wf #w5 wf #w5
3 10:00-10:45 plastyka LL 9 muzyka DW 8 wf #w5 informatyka SM 68 zaj_z_wychow GC 10
4 10:50-11:35 j.polski GC 10 historia AI 7 j.polski GC 10 technika KC 83 religia WA 91
5 11:55-12:40 j.angielski LM 43 matematyka HM 42 matematyka HM 42 j.angielski LM 43 biologia MG 92
6 13:00-13:45 s_zaj.sport. #u5a sg2 j.angielski LM 43 s_zaj.sport. #u5b sg2 matematyka HM 90  
7 13:50-14:35   z_r_zai_mat HM 42   zdw #dw5  
5b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25- 8:10          
1 8:15- 9:00 j.polski DB 7 biologia MG 74 plastyka LL 90 j.angielski MJ 90 technika KC 86
2 9:05- 9:50 wf #w5 j.polski DB 71 matematyka UI 78 wf #w5 wf #w5
3 10:00-10:45 religia JB 91 j.polski DB 71 wf #w5 j.polski DB 7 zaj_z_wychow KM 91
4 10:50-11:35 j.angielski MJ 90 j.angielski MJ 90 geografia SM 9 matematyka UI 78 j.polski DB 7
5 11:55-12:40 matematyka UI 78 historia AI 7 informatyka SM 68 historia AI 7 muzyka DW 8
6 13:00-13:45 s_zaj.sport. #u5a sg2 matematyka UI 78 s_zaj.sport. #u5b sg2 religia JB 91 z_r_zai_mat UI 78
7 13:50-14:35       zdw #dw5  
6a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25- 8:10          
1 8:15- 9:00 matematyka HM 92 muzyka DW 8 matematyka HM 92 matematyka HM 92 religia WA 74
2 9:05- 9:50 przyroda MG 92 przyroda MG 92 j.angielski NP 92 j.angielski NP 92 przyroda MG 92
3 10:00-10:45 wf #w6 wf #w6 religia WA 92 przyroda MG 92 zaj_z_wychow DB 71
4 10:50-11:35 j.polski DB 74 matematyka HM 92 wf #w6 wf #w6 j.angielski NP 71
5 11:55-12:40 hist. i społ JJ 77 j.polski DB 71 hist. i społ JJ 77 j.polski DB 9 j.polski DB 71
6 13:00-13:45 zaj.technicz KC 83 plastyka LL 71 j.niemiecki JM 74 j.polski DB 9 zaj_komputer PW 68
7 13:50-14:35   s_zaj.sport. #u6b sgd zdw #dw6   s_zaj.sport. #u6a sgm
6b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25- 8:10          
1 8:15- 9:00 j.polski GC 10 j.angielski LM 43 j.polski GC 10 j.angielski LM 43 j.polski GC 10
2 9:05- 9:50 j.polski GC 10 hist. i społ JJ 77 matematyka IS 42 hist. i społ JJ 77 religia WA 91
3 10:00-10:45 wf #w6 wf #w6 j.angielski LM 43 matematyka IS 42 zaj_z_wychow IP 74
4 10:50-11:35 matematyka IS 42 matematyka IS 42 wf #w6 wf #w6 zaj.technicz KC 44
5 11:55-12:40 j.niemiecki JM 42 j.polski GC 10 religia WA 91 przyroda IP 74 przyroda IP 74
6 13:00-13:45 plastyka LL 9 muzyka DW 8 zaj_komputer PW 68 przyroda IP 74 przyroda IP 74
7 13:50-14:35   s_zaj.sport. #u6b sgd zdw #dw6   s_zaj.sport. #u6a sgm
7a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25- 8:10 s_zaj.sport. #u7a sgd zaj_roz_zain #dw7 s_zaj.sport. #u7b sgd s_zaj.sport. #u7a sgm  
1 8:15- 9:00 fizyka EK 71 matematyka IS 42 matematyka IS 42 z_r_zai_mat-1/2 IS 42 j.polski MZ 45
2 9:05- 9:50 historia JJ 77 j.polski MZ 45 wf #w7 matematyka IS 42 j.angielski MJ 90
3 10:00-10:45 matematyka IS 42 geografia SM 9 historia JJ 77 wf #w7 zaj_z_wychow MJ 90
4 10:50-11:35 j.polski MZ 45 wf #w7 j.angielski MJ 90 chemia MP 86 biologia IP 74
5 11:55-12:40 j.polski MZ 45 chemia MP 86 plastyka GS 7 j.polski MZ 45 informatyka PW 68
6 13:00-13:45 wf #w7 j.angielski MJ 90 religia JB 9 fizyka EK 71 muzyka DW 8
7 13:50-14:35 religia JB 91 j.niemiecki JM 43 j.niemiecki JM 44 biologia IP 74 geografia SM 9
7b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25- 8:10 s_zaj.sport. #u7a sgd zaj_roz_zain #dw7 s_zaj.sport. #u7b sgd s_zaj.sport. #u7a sgm  
1 8:15- 9:00 biologia MG 74 chemia MP 86 biologia MG 74 wdżwr BJ 9 j.niemiecki JM 71
2 9:05- 9:50 matematyka IS 42 historia AI 7 wf #w7 chemia MP 86 j.angielski NP 44
3 10:00-10:45 fizyka EK 71 matematyka IS 42 matematyka IS 42 wf #w7 zaj_z_wychow Kr 02
4 10:50-11:35 j.polski JS 83 wf #w7 j.angielski NP 44 matematyka IS 42 j.polski JS 83
5 11:55-12:40 j.polski JS 83 j.polski JS 83 j.polski JS 83 fizyka EK 71 religia WA 91
6 13:00-13:45 wf #w7 j.angielski NP 44 religia WA 91 historia AI 7 geografia SM 9
7 13:50-14:35 plastyka GS 83 informatyka PW 68 geografia SM 9 j.niemiecki JM 44 muzyka DW 8
8a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25- 8:10   doradz. zaw. #d8 7 z_r_zai_mat HM 86 zdw #dw8 sks #s sgd
1 8:15- 9:00 wf #w8 historia AI 7 historia AI 7 fizyka EK 71 wf #w8
2 9:05- 9:50 matematyka HM 74 j.niemiecki JM 44 religia WA 91 biologia MG 74 j.polski GC 10
3 10:00-10:45 j.polski GC 10 matematyka HM 90 matematyka HM 86 chemia MP 86 zaj_z_wychow MG 92
4 10:50-11:35 j.niemiecki JM 43 chemia MP 86 e_dla_bezp PW 71 matematyka HM 10 geografia SM 9
5 11:55-12:40 wos DB 7 wf #w8 wf #w8 j.polski GC 10 j.angielski MJ 90
6 13:00-13:45 fizyka EK 71 j.polski GC 10 j.angielski MJ 90 j.polski GC 10 religia WA 91
7 13:50-14:35 wdżwr #r8 9 j.angielski MJ 90   wos DB 71 informatyka PW 68
8 14:40-15:25   doradz. zaw. #d8 7      
8b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25- 8:10   doradz. zaw. #d8 7   zdw #dw8 sks #s sgd
1 8:15- 9:00 wf #w8 j.polski DB 71 j.polski DB 71 biologia MG 74 wf #w8
2 9:05- 9:50 j.polski DB 7 geografia SM 9 j.polski DB 71 matematyka UI 78 j.polski DB 7
3 10:00-10:45 wos JJ 77 chemia MP 86 j.niemiecki JM 44 wos JJ 77 zaj_z_wychow MK 86
4 10:50-11:35 matematyka UI 78 matematyka UI 78 historia JJ 77 fizyka EK 71 matematyka UI 78
5 11:55-12:40 fizyka EK 71 wf #w8 wf #w8 chemia MP 86 j.angielski NP 44
6 13:00-13:45 j.niemiecki JM 42 e_dla_bezp PW 9 j.angielski NP 44 informatyka PW 68 historia JJ 77
7 13:50-14:35 wdżwr #r8 9 j.angielski NP 44 religia JB 43 religia JB 91 z_r_zai_mat UI 78
8 14:40-15:25   doradz. zaw. #d8 7      
3A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25- 8:10         zaj_roz_zain #dw3
1 8:15- 9:00 e_dla_bezp PW 78 matematyka SD 78 historia JJ 77 historia JJ 77 j.angielski NP 44
2 9:05- 9:50 j.polski MZ 45 wf #3w matematyka SD 9 matematyka SD 90 geografia SM 9
3 10:00-10:45 j.polski MZ 45 j.polski MZ 74 zaj.technicz GS 83 fizyka EK 71 zaj_z_wychow MZ 45
4 10:50-11:35 matematyka SD 86 biologia MG 74 religia WP 45 zaj.artysty DW 8 j.polski MZ 45
5 11:55-12:40 wf #3w j.niemiecki JM 43 j.angielski NP 44 wf #3w matematyka SD 86
6 13:00-13:45 j.angielski NP 44 chemia MP 86 j.polski MZ 45 j.niemiecki JM 44 wf #3w
7 13:50-14:35 s_zaj.sport. #u3b sgm religia WP 10 wdżwr BJ 7 wos AI 7 s_zaj.sport. #u3a sgd
3B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25- 8:10         zaj_roz_zain #dw3
1 8:15- 9:00 historia JJ 77 historia JJ 77 matematyka SD 9 matematyka SD 78 j.angielski MJ 90
2 9:05- 9:50 matematyka SD 71 wf #3w biologia MG 74 j.polski GC 10 j.niemiecki JM 43
3 10:00-10:45 j.niemiecki JM 74 matematyka SD 78 j.polski GC 10 j.polski GC 10 zaj_z_wychow KC 83
4 10:50-11:35 fizyka EK 71 j.polski GC 10 zaj.technicz KC 83 geografia SM 9 matematyka SD 90
5 11:55-12:40 wf #3w religia WP 9 j.angielski MJ 90 wf #3w j.polski GC 10
6 13:00-13:45 j.angielski MJ 90 wos AI 7 religia WP 10 chemia MP 86 wf #3w
7 13:50-14:35 s_zaj.sport. #u3b sgm zaj.artysty DW 8   e_dla_bezp PW 10 s_zaj.sport. #u3a sgd
3C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:25- 8:10         zaj_roz_zain #dw3
1 8:15- 9:00 j.polski MZ 45 j.polski MZ 44 zaj.technicz GS 83 chemia MP 86 j.angielski LM 43
2 9:05- 9:50 e_dla_bezp PW 9 wf #3w j.polski MZ 45 fizyka EK 71 j.polski MZ 45
3 10:00-10:45 matematyka UI 78 j.niemiecki JM 44 j.polski MZ 45 j.niemiecki JM 44 zaj_z_wychow UI 78
4 10:50-11:35 historia JJ 77 geografia SM 9 matematyka UI 78 biologia IP 74 zaj.artysty DW 8
5 11:55-12:40 wf #3w matematyka UI 78 j.angielski LM 43 wf #3w matematyka UI 78
6 13:00-13:45 j.angielski LM 43 religia WP 77 historia JJ 77 matematyka UI 78 wf #3w
7 13:50-14:35 s_zaj.sport. #u3b sgm wos AI 7 religia WP 91   s_zaj.sport. #u3a sgd
wygenerowano 8.10.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum  (z modyfikacją s.m.)
firmy
VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum